Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-ZelderheideMeer lezen??

Het project genaamd ‘Lob van Gennep’ betreft een gebied van circa 20 km2, met 5 dorpen, gelegen tussen Gennep en Mook, .

  

Na de overstromingen in de jaren ‘93 en ‘95 is de overheid in Limburg aan de slag gegaan om de overstromingskansen langs de Maas op allerlei manieren te verkleinen. Tussen Gennep en Mook, dijkvak 54, kwamen eerst nooddijken, die later permanent werden, met een statistische overstromingskans van eens in de 50 jaar. Uiteindelijk werden de dijken recent weer verhoogd en sinds 2019 zouden wij hier beschermd zijn door  dijken die volgens de landelijke wettelijke minimale norm, op papier een overstromingskans van eens in de 250 jaar hebben. Of  langs genoemd dijkvak deze 1 op 250 jaar nu overal gehaald wordt is nog niet duidelijk. Deze 1 op 250 jaar is overigens nog volgens de vorige landelijke wettelijke norm, die gold tot jan. 2017, maar dat is dus wel al vele malen veiliger dan ten tijde van de overstromingen in de jaren negentig, toen er nog helemaal géén dijken waren. Conform de Waterwet van jan. 2017 zou de overstromingskans nu eens in de 300 jaar moeten zijn, maar om dat te realiseren heeft de overheid nog jaren de tijd.

Ondanks alle maatregelen en wettelijke normen om ons gebied tegen hoogwater te beschermen, kwam - in het kader van het landelijk project ‘Ruimte voor de rivier’- helaas ooit iemand op het idee dat ons woongebied ideaal zou zijn om een hoogwaterpiek te parkeren! Voor het gemak werd maar even vergeten dat er ruim 7000 mensen in vijf dorpen wonen. Uiteraard speelde  bij  dit absurde plan de stuwwal (uit de voorlaatste ijstijd) op de achtergrond een rol. Die zou het geheel tot een ideale badkuip maken, zal de gedachte zijn geweest.

De bedding van de Maas werd wettelijk - dus op papier- aangepast. En zo kwam het dat onze dorpen in april 1996 - dus voor de wet - in de winterbedding van de Maas kwamen te liggen, eigenlijk op de bodem van de rivier, al wist de Maas zelf van niets. De toenmalige verantwoordelijke minister zette er een krabbeltje onder en daarmee was het een ‘juridisch’ feit. Het project ‘Lob van Gennep’ was geboren. Niemand in het gebied had ooit van de ‘Lob van Gennep’ gehoord, laat staan dat de bewoners wisten dat ze in het vervolg op de bodem van de Maas woonden.

Waar gaat het om?

De overheidsplannen (van de stuurgroep ‘Lob van Gennep’ worden gepresenteerd door de projectgroep ‘Lob van Gennep’*

 

De stuurgroep had zichzelf een drieledig doel gesteld:

  1. Verbetering hoogwaterbescherming ‘Lob’ van Gennep’
  2. Verbetering waterbergende werking ‘Lob’ van Gennep*
  3. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied (de zgn ‘meekoppelkansen’ voor de gemeentes)

*

Deze zgn ‘waterbergende werking’ was in feite het ‘papieren’ gevolg van die juridische status van ‘rivierbedding’ uit 1996.

In de praktijk was er nooit sprake van waterberging in het gebied. Het bleef - zover is nagegaan- zelfs bij heel hoog water en zonder dijken al een paar eeuwen voor het overgrote deel droog.

Aan deze juridische status van ‘rivierbedding’ is in de daaropvolgende 23 jaar niet veel ruchtbaarheid gegeven in de gemeentes Gennep en Mook. Dit kwam pas naar boven in het voorjaar van 2019. Men ging al die tijd gewoon door met het afgeven van vergunningen voor bouw, verbouw, uitbreidingen, en ook makelaars waren er niet mee bezig. Dat bleek later nog extra vervelende gevolgen te hebben voor mensen die hier een huis na 1996 hadden gebouwd/verbouwd of een huis van na 1996 hadden gekocht.

Er leek al die tijd dus niet veel aan de hand, ook nog niet toen er hier opeens een heuse projectgroep met de vreemde naam ‘Lob van Gennep’ opdook (met de Staatscourant onder de arm), die de bewoners kwam vertellen over de overheidsplannen met betrekking tot de waterveiligheid van hun woongebied. In de Staatscourant van 14 mei bleek te hebben gestaan dat er op 23 april 2019 een startbeslissing was genomen door de minister: Het moest hier een stuk veiliger worden! ! En daar zeiden de bewoners hier in eerste instantie uiteraard geen nee tegen… totdat….er iets meer duidelijk werd.


‘’Lob’ van Gennep’  is de naam van een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

*

SBH-ntdv


Hoe nu verder?


Nieuws!


Contact