Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-ZelderheideMeer lezen??

Het project genaamd ‘Lob van Gennep’ betreft een gebied van circa 20 km2, met 5 dorpen, gelegen tussen Gennep en Mook, .

  

Na de overstromingen in de jaren ‘93 en ‘95 is de overheid in Limburg aan de slag gegaan om de overstromingskansen langs de Maas op allerlei manieren te verkleinen. Weliswaar bleef het dijkloze gebied tussen Gennep en Mook, dijkvak 54, grotendeels droog, maar er kwamen toch nooddijken, met een statistische overstromingskans van eens in de 50 jaar. Later werden die nooddijken verhoogd en kregen ze een permanente status.

Het gebied zou momenteel beschermd zijn door dijken die volgens de wettelijke minimale norm, op papier een overstromingskans van eens in de 250 jaar hebben. Deze 1 op 250 jaar is nog volgens de vorige landelijke wettelijke norm, die gold tot jan. 2017. Conform de Waterwet van jan. 2017 zou de overstromingskans nu eens in de 300 jaar moeten zijn, maar om dat te realiseren heeft de overheid jaren de tijd gekregen.

Ondanks dat het gebied na de overstroming van 1995 werd bedijkt en later vlgs een wettelijke norm beschermd tegen hoogwater, kwam - in het kader van het landelijk project ‘Ruimte voor de rivier’- helaas iemand op het idee dat ons woongebied ideaal zou zijn om een hoogwaterpiek te parkeren! Voor het gemak werd de aanwezigheid van maar liefst vijf dorpen met aaneengesloten bebouwing en ruim 7000 inwoners maar even vergeten! Uiteraard speelde bij dit absurde plan de stuwwal (uit de voorlaatste ijstijd) een belangrijke rol. Die zou het geheel tot een ideale badkuip maken, zal de achterliggende gedachte zijn geweest.

En zo kwam het dat onze dorpen in april 1996 - voor de wet, - in de winterbedding van de Maas kwamen te liggen, eigenlijk op de bodem van de rivier, al wisten de bewoners en de Maas zelf van niets. De toenmalige verantwoordelijke minister zette er een krabbeltje onder en daarmee was het een ‘juridisch’ feit, al sloeg het in de praktijk nergens op.   

Waar gaat het om?

De overheidsplannen (van de stuurgroep ‘Lob van Gennep’ worden gepresenteerd door de projectgroep ‘Lob van Gennep’*

 

De stuurgroep had zichzelf een drieledig doel gesteld:

  1. Verbetering hoogwaterbescherming van het gebied
  2. Verbetering waterbergende eigenschappen van het gebied
  3. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied (de zgn ‘meekoppelkansen’ voor de gemeentes)

*

De zgn waterbergende functie’ was in feite het ‘papieren’ gevolg van de juridische status van ‘rivierbedding’ uit 1996.

In de praktijk was er nooit sprake van echte waterberging in het gebied. Het bleef - zover is na te gaan - zelfs bij heel hoog water en zonder dijken al een paar eeuwen voor het overgrote deel droog.

Aan deze juridische status van ‘rivierbedding’ is in de daaropvolgende 23 jaar niet veel ruchtbaarheid gegeven in de gemeentes Gennep en Mook. Men ging al die tijd gewoon door met het afgeven van vergunningen voor bouw, verbouw, uitbreidingen, en ook makelaars waren er niet mee bezig. Dat bleek later nog extra vervelende gevolgen te hebben voor mensen die hier een huis na 1996 hadden gebouwd/verbouwd of een huis van na 1996 hadden gekocht.

Er leek al die tijd dus niet veel aan de hand, ook nog niet toen er hier opeens een heuse projectgroep met de fantasienaam ‘Lob van Gennep’ opdook die (met de Staatscourant onder de arm), de bewoners kwam vertellen over de overheidsplannen met betrekking tot de waterveiligheid van hun woongebied. In de Staatscourant van 14 mei bleek te hebben gestaan dat er op 23 april 2019 een startbeslissing was genomen door de minister: Het moest hier namelijk een stuk veiliger worden!  In eerste instantie zeiden de bewoners daar uiteraard geen nee tegen…want wie is er tegen meer veiligheid? …. totdat….er iets meer duidelijk werd.


‘’Lob’ van Gennep’  is de naam van een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) . Het project heeft betrekking op het gebied tussen Gennep en Mook.

*

SBH

Hoe nu verder?


Nieuws!


Contact