Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-ZelderheideDat klinkt goed, een aantal inwoners is gerustgesteld. Wij blijven als stichting echter alert want onze dorpen staan helaas dus nog steeds te boek als ‘waterberging’. Voor ons als SBH zijn er enkele punten die extra aandacht behoeven en waarover wij al eerder vragen hebben gesteld. Vragen waarop het antwoord tot dusver is uitgebleven.

 


Wij vragen alle samenwerkende instanties binnen het project ‘Lob van Gennep’ met klem om onze vragen volledig, objectief en transparant te beantwoorden en inzage in de berekeningen. Dat is tot nu namelijk niet het geval geweest.


WAT KUNT U ALS INWONER DOEN?

Tegen alle inwoners die zich ook zorgen maken zeggen we: Laat van u horen!

Maak uw mening kenbaar richting stuurgroep ‘Lob van Gennepen ook naar de mensen die u zouden moeten vertegenwoordigen in UW GEMEENTE.


Hoe nu verder?

Een natuurlijke overstroming is één ding…, maar om ons woongebied op welke wijze dan ook in te willen zetten, en zelfs speciaal in te willen richten als waterberging, dat was een heel ander verhaal! En toch was/is dat het plan! Bewoners keerden zich in 2019 tegen dit bizarre plan met het burgerinitiatief Neetegendevloedgolf, en een handtekeningenactie,  in de dorpen en via Petitie.nl.

In april 2020 ontstond uit dit verzet de Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming. Vele bewoners van onze vijf dorpen vinden dat de overheid ons woongebied, onze dorpen, op geen enkele wijze mag inrichten en/of inzetten als waterberging.

De overheid zou hiermee in feite mensen uitruilen, onderscheid maken in eerste- en tweederangs burgers en de grondrechten, de gelijkheid zouden met voeten worden getreden. De overheid dient alle burgers zonder onderscheid tegen hoogwater te beschermen.

De stuurgroep onderzocht en onderzocht en onderzocht en op vrijdag 2 oktober 2020 verstuurde het projectteam ’Lob van Gennep’ opeens een persbericht en nieuwsbrief met de mededeling dat men op grond van nieuwe berekeningen mogelijk toch zal gaan voor de optie ‘reguliere dijken’ (1:300 dus).

Het zou namelijk zijn gebleken dat het voor de stroomafwaartse regio erg weinig uit zal maken of wij hier een schuif, drempels of reguliere normdijken hebben, dus mogen we nu weer tevreden zijn met de wettelijke norm van eens in de 300 jaar kans op een overstroming.


Recent, in juni 2021, werd de ontwerpvoorkeursbeslissing bekend gemaakt: de keuze is gevallen op de optie ‘reguliere dijken’.

SBH

Waar gaat het om?


Nieuws!


Contact

Nadat de bewoners hier bjjna anderhalf jaar in het ongewisse hadden verkeerd, schreef de minister in een brief van 18 juni 2020 aan de Tweede Kamer dat de (papieren) status (uit 1996) van ‘rivierbedding’ voor heel Limburg -en dus ook voor ons gebied- gaat vervallen. HELAAS, de aanduiding ‘waterberging’ blijft voor ons woongebied gehandhaafd ten behoeve van een al veel beter beschermde stroomafwaartse regio die prima zelf extra maatregelen kan treffen. Er is dus in feite geen enkele noodzaak om daarvoor onze dorpen in te zetten als waterberging.

 


SBH WIL GEEN INRICHTING ALS WATERBERGINGSGEBIED op welke wijze dan ook. Wij vinden het absoluut niet kunnen om een bewoond gebied met vijf dorpen met aaneengesloten bebouwing, een gebied met ruim 7000 inwoners simpelweg aan te duiden en in te richten als waterberging, op wat voor manier dan ook.  We hebben hier recht op dezelfde bescherming als andere inwoners van Nederland, volgens een adequate wettelijke norm. Wij zijn alert op de naleving van die wettelijke minimale norm voor dit gebied, maar ook op de maatregelen die hier de huidige wettelijke norm onder druk kunnen zetten, waardoor ons woongebied om het even op welke wijze als waterberging zal gaan dienen.

Kiezen voor reguliere dijken klinkt veilig, maar wij vragen ons serieus af of de huidige wettelijke norm voor de reguliere dijken nog wel veilig genoeg is in verband met de hier genoemde maatregelen en de 10 x betere beschermingsnorm aan de overkant van de Maas tegen de achtergrond van de merkbaar ingezette klimaatverandering.