Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-ZelderheideHet is fijn dat men nu afziet van drempels of een schuif met een schijnveiligheid van eens in de 3000 jaar kans (op een enorme vloedgolf), maar wij blijven alert want onze dorpen staan immers og steeds te boek als ‘waterberging’. Voor ons als bewonersvertegenwoordiging SBH-Ntdv zijn er enkele punten die extra aandacht behoeven en waarover wij vragen hebben gesteld/zullen stellen:


 


Wij vragen alle samenwerkende instanties binnen het project ‘Lob van Gennep’ met klem om onze vragen volledig, objectief en transparant te beantwoorden. Dat is tot nu namelijk niet het geval geweest.


WAT KUNT U ALS INWONER DOEN?

Tegen alle inwoners die zich ook zorgen maken zeggen we: Laat van u horen!

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/U kunt nog steeds tekenen!


Maak uw mening kenbaar richting stuurgroep ‘Lob van Gennepen ook naar de mensen die u zouden moeten vertegenwoordigen in UW GEMEENTE.


Hoe nu verder?

Een natuurlijke overstroming is één ding…, maar om ons woongebied op welke wijze dan ook in te willen zetten, en zelfs voor vele miljoenen euro’s speciaal in te willen richten als waterberging, dat was een heel ander verhaal! En toch was/is dat het plan!Bewoners keerden zich in 2019 tegen dit bizarre plan met het burgerinitiatief Neetegendevloedgolf, en een handtekeningenactie in de dorpen en via Petitie.nl.

In april 2020 ontstond uit dit verzet de Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming. Vele bewoners van onze vijf dorpen vinden dat de overheid ons woongebied, onze dorpen, op geen enkele wijze mag inrichten en/of inzetten als waterberging.

De overheid zou hiermee in feite mensen uitruilen, onderscheid maken in eerste- en tweederangs burgers en de grondrechten, de gelijkheid  zouden met voeten worden getreden. De overheid dient ons juist tegen hoogwater te beschermen volgens de wettelijke vastgestelde norm.

Nadat de bewoners hier bjjna anderhalf jaar in het ongewisse hadden verkeerd, schreef de minister in een brief van 18 juni j.l. aan de Tweede Kamer dat de (papieren) status (uit 1996) van ‘rivierbedding’ voor heel Limburg -en dus ook voor ons gebied- gaat vervallen. HELAAS, de aanduiding ‘waterberging’ voor ons woongebied blijft gehandhaafd. Wel vreemd, want ons woongebied behoorde nooit tot het stroomgebied van de Maas, maar ooit in 1996 werd dit zo bedacht en wettelijk vastgelegd en toen was er opeens ook sprake van een ‘bestaande ‘waterbergende werking’. Diezelfde waterbergende werking die in het kader van het ‘project Lob van Gennep’ zo nodig verbeterd moest worden! Zo vertelde het projectteam ‘Lob van Gennep’ aan de bewoners hier sinds voorjaar 2019.   

De stuurgroep onderzocht en onderzocht en onderzocht en eindelijk in october 2020 zegt men te hebben becijferd dat er hier helemaal geen waterberging met schuif of drempels hoeft te komen om het (al veel beter beschermde) gebied stroomafwaarts (nóg langer) droog te houden. Op vrijdag 2 oktober 2020 verstuurde het projectteam ’Lob van Gennep’ opeens een persbericht en nieuwsbrief met de mededeling dat men op grond van nieuwe berekeningen nu mogelijk zal gaan voor de optie ‘reguliere dijken’ (1:300 dus).

Het zou nu zijn gebleken dat het voor stroomafwaarts gebied erg weinig uit zal maken of wij hier een schuif, drempels of reguliere normdijken hebben, dus mogen we nu weer tevreden zijn met de wettelijke norm van eens in de 300 jaar kans op natte voeten.

Een financiële bijdrage voor de stichting is natuurlijk ook altijd welkom! :

NL57 RBRB 0787 7337 76 t.n.v. SBH te Gennep

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/

U kunt nog steeds tekenen!

SBH-ntdv


Waar gaat het om?


Nieuws!


Contact