Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-ZelderheideOnlangs is de Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide opgericht.


De Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming (hierna genoemd SBH of ‘de Stichting’) is voortgevloeid uit het burgerinitiatief ‘Nee tegen de Vloedgolf!’ SBH behartigt de collectieve en individuele belangen van inwoners,agrariërs en ondernemers in het gebied dat de dorpen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen, Ven-Zelderheide omvat en het bijbehorende buitengebied (van overheidswege tegenwoordig ook wel aangeduid als ‘Lob van Gennep’).

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77446445, alwaar u ook de statuten kunt inzien.

ZIENSWIJZE


Op 20 april  2020 heeft de Stichting een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘LobvanGennep’ ingediend. Deze zienswijze van SBH - met de 2 bijlagen - kunt u hier bekijken.


 

SBH

bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob  .pdf

Bijlage 1

bijlage(2).zienswijze.technische.groep.Overloop-opslag Maaswater_3.2_def..pdf

Bijlage 2

Zienswijze

Met ingang van 21 aug. 2020 maakt Rene Dirks deel uit van het stichtingsbestuur in de functie van secretaris

sbh.zienswijze.nrd.2020.04.20 .pdf

Klik hier voor info over het doel en de middelen van SBH

Meer lezen?

terug