Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-ZelderheideNaar aanleiding van het project met de naam “lob van Gennep’ werd de Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide opgericht.


De Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming (hierna genoemd SBH of ‘de Stichting’) is voortgevloeid uit het burgerinitiatief ‘Nee tegen de Vloedgolf!’SBH wil de collectieve en individuele belangen behartigen van inwoners,agrariërs en ondernemers in het gebied dat de dorpen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen, Ven-Zelderheide omvat en het bijbehorende buitengebied. Het gebied dus waarop het overheidsproject ‘Lob van Gennep’ van toepassing is.

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77446445, alwaar u ook de statuten kunt inzien.

Klik hier voor info over het doel en de middelen van SBH


ZIENSWIJZE


Op 20 april  2020 heeft de Stichting een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘LobvanGennep’ ingediend. Deze zienswijze van SBH - met de 2 bijlagen - kunt u hier bekijken.


 

SBH

bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob  .pdf

Bijlage 1

bijlage(2).zienswijze.technische.groep.Overloop-opslag Maaswater_3.2_def..pdf

Bijlage 2

Zienswijze

sbh.zienswijze.nrd.2020.04.20 .pdf De zienswijze van SBH dd. 22 juli 2021  inzake de Ontwerp-voorkeursbeslssing  project ‘Lob van Gennep’ SBH-Ntdv

terug

pag.5 pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.6